2ο Γενικό Λύκειο Αλίμου

Project: Από τη τάξη στο κόσμο και από τον κόσμο στη τάξη.Καφενείο Η Ελλάς  • Άγγελος Πούλος Σαμαρτζής

  • Κωνσταντίνα Παππά

  • Γιώργος Θάνος

  • Αντώνης Κρητικός