Οι μαθητές χωρίστηκαν στις ακόλουθες ομάδες :

Ομάδα
Χώρα
30 SECONDS TO LONDON
Αγγλία
ΠΑΡΙΖΙΑΝΕΣ
Γαλλία
ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΕΛΛΑΣ
Ελβετία
THE INDEPENDENTS
Ισπανία