Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ


Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που εχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξια, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στην μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους.

Επομένως, με την βοήθεια των εκπαιδευτικών εκδομών, γνωρίζουμε νέους πολιτισμούς και νέα ήθη και έθιμα, που είναι εντελώς διαφορετικοί απο τον ελληνικό (Εάν πρόκειται για εκδρομή στο εξωτερικό). Επίσης αποκτούμε νέες και πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Επικοινωνούμε με νέους ανθρώπους με διαφορετικές αντιλήψεις ήθη και έθιμα. Επιπλέον, οι εκδρομές που σχετίζονται με το εξωτερικό μας βοηθάνε στην εξάσκηση ξένων γλωσσών. Τέλος, επεκτείνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με την : αρχαιολογία, την ιστορία αλλά και την οικολογία, επισκεπτόμενοι τα αξιοθέατα κάθε χώρας.