ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ


Ο\Η υπογράφων\ουσα _ κάτοχος του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό _κηδεμόνας τ μαθήτ _ της _τάξης του 2ου ΓΕΛ Αλίμου , δηλώνω υπεύθυνα , έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψεύδους δήλωσης ότι :

1.Επιτρέπω στ ανωτέρω μαθητ_ να λάβει μέρος στην πραγματοποιούμενη από το σχολείο εκπαιδευτική εκδρομή στην Αγγλία από 26 Φεβρουαρίου 2012 έως 3 Μαρτίου 2012.

2.Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες από τη συμπεριφορά , διαγωγή και γενικά τις πράξεις τ κατά τη διάρκεια της εκδρομής , γνωρίζοντας και επισημαίνονταν στ μαθήτ ότι οφείλει τα παρακάτω :

- Συμπεριφορά κόσμια που αρμόζει σε μαθητή.

- Σεβασμός προς το περιβάλλον.

- Μη κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών και τσιγάρων.

- Υπακοή ως προς τους καθηγητές τους.

- Τήρηση των παραπάνω προ υποθέσεων .