ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ

Ο/ Η υπογράφων/ ούσα κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό_ κηδεμόνας τ μαθήτ_ _ της τάξης του 2ου ΓΕΛ Αλίμου, δηλώνω υπεύθυνα έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δήλωσης ότι :

1.Επιτρέπω στ_ ανωτέρω μαθητ να λάβει μέρος στην πραγματοποιούμενη από το σχολειό εκπαιδευτική εκδρομή στην Ελβετία από 23 Μαρτίου 2011 έως 27 μαρτίου 2011.
2.Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες από τη συμπεριφορά, διαγωγή και γενικά τις πράξεις τ
κατά τη διάρκεια της εκδρομής, γνωρίζοντας και επισημαίνοντας στ_ μαθήτ___ ότι οφείλει να τηρεί τα παρακάτω:
  • Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα
  • Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση μοτοποδηλάτων
  • Επιβάλλεται η κόσμια συμπεριφορά των μαθητών τόσο προς τους καθηγητές τους όσο και προς τους συμμαθητές τους